Museum for husfliden

Samlingen består af genstande givet til Dansk Husflidsselskab, selskabets tegninger og modeller gennem tiderne, værktøj, genstande fra Højskolernes Håndarbejde (HH) og enkelte emner der er knyttet til Den danske Husflidshøjskole samt husflidsselskabets fotos og arkivalier.

Tegninger og modeller - især fra storhedstiden i 1930-erne - har været samlet på Landshusflidsskolen i Kalundborg fra 1930 og derfra flyttet med til Den danske Husflidshøjskole i Kerteminde i 1950. 

I Kerteminde blev samlingen spredt - noget kom på loftet over elevværelserne og andet i et kælderlokale. I den nye glansperiode for husflid i 1980-erne kom intereessen for se på de gamle modeller og få dem frem i lyset.

I 1990 stiftedes "Museum og Udviklingscenter for husflid og Hverdagskunst" som en selvejende institution. Institutionen blev senere nedlagt p.g.a. økonomien i Dansk Husflid.
I perioden fra 1993 til 2007 hvor husfliden boede i eget hus på Tyrebakken 11 i Kerteminde blev mange museumsgenstande udstillet i de store kælderlokaler. I 2007 flyttede museet med kontoret tilbage til højskolen, som nu hedder Sortekilde. Her blev museet udstillet i et par lokaler nær sekretatiatet.

Da sekretariatet flyttede til Fagskolen I Odense blev der ikke plads til museet. Det lykkedes at få lavet en aftale med Ringkøbing-Skjern Museum om overtagelse af husflidens museumssamling.
Samlingen har depot i Skjern ikke langt fra "Den danske design- og håndværksefterskole" og udstillingssted på Gåsemandens Gård. Her vil de lokale husflidsfolk vise forskellige nye og gamle husflidsaktiviteter.

Legatpenge fra Dansk Husflidsselskabs Mindefond
I forbindelse med overdragelse af museumssamlingen til Ringkøbing-Skjern Museum blev der lavet aftale om at de legatpenge, som er øremærket museet skulle følge med til samlingen.

Besøg Gåsemandens Gård

Galgebjergevej 20, 6893 Hemmet, telf. 9736 2343 - info@levendehistorie.dk
www.levendehistorie.dk/Forside-4 

 Gåsemandens Gård