Om Mindefonden

Som det fremgår af fundatsen - se her
består Mindefonden af 9 sammenlagte legater, der er givet til Dansk Husflidsselskab.

Den samlede kapital er bundet i aktier og obligationer og administreres efter aftale med bestyrelsen af Danske Forvaltning.

Reglerne for Mindefonden er bestemt i en fundats, som er godkendt af Civilstyrelsen.

Fondens kapital kan udvides med midler udefra.
Husflidsforeninger kan f.eks. i deres ophørsparagraf bestemme, at aktiver skal gå til Dansk Husflidsselskabs Mindefond.
Såfremt en forening ønsker det, kan aktiver sikres til genoptagelse af foreningsarbejdet indefor en 5 års periode.